Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ทุนวิจัย : Innovation Hubs: Hub 5 Creative Economy (Deadline:19/07/2560)

ทุนวิจัย : Innovation Hubs: Hub 5 Creative Economy (Deadline:19/07/2560)

โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม นี้ โดยโครงการที่เสนอต้องมีเป้าหมายพัฒนา 1) Startup 2) High Value Services 3) Premium OTOP จากผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

นักวิจัยสามารถศึกษาเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) พร้อมกับดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.cupt.net/download/innohubs และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการไปยัง Hub Manager ภาคใต้ตอนบน คุณปัณฑริดา ไชยจิตร อีเมลล์ puengkchula@gmail.com พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอโครงการจำนวน 5 ชุด ส่งถึง เครือข่ายการวิจัยฯภาคใต้ตอนบน สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยระดับหลัง ปริญญาเอก เพื่อเข้าร่วมการประชุม HOPE MEETING ครั้งที่ 11

สำนักงานคณะกรรม …