Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา / 6-7 กรกฎาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”

6-7 กรกฎาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”

ชุดโครงการ “ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น อบรมฟรี ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

30 มิถุนายน 2560 : พิธีลงนามและบรรยาย เรื่อง “งานวิจัยเชิงนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับภาคเอกชนและฟังการบรรยาย เรื่อง งานวิจัยเชิงนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. – 16.00 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *