Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา / 6-7 กรกฎาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”

6-7 กรกฎาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”

ชุดโครงการ “ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น อบรมฟรี ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

31 สิงหาคม 2560 : อบรม “การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล”

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *