Home / ข่าวพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University-Social Engagement) / หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน ให้บริการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน ให้บริการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน ให้บริการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช หน่วยวิจัยพืชเขตร้อนปัจจุบันมีเชื้อราไตรโคเดอร์มา (กำจัดโรคพืช) เขื้อราเมธาไรเซียมและบิวเวอร์เรีย (กำจัดแมลงศัตรูพืช) ใน 4 รูปแบบ คือ
1. เชื้อรา (ต้องนำไปขยายเชื้อต่อ แต่ประหยัด)
2. เชื้อสดกึ่งสำเร็จรูป (ต้องไปล้างสปอร์ก่อนผสมน้ำพ่น)
3. สปอร์สดละลายน้ำเข้มข้น (เติมน้ำเพิ่มแล้วพ่นได้เลย) และ
4. ผงสปอร์สด (ละลายน้ำพ่นได้เลย)

สำหรับไตรโคเดอร์มาเป็นสายพันธุ์ที่มีความโดดเด่นด้านการเจริญสร้างสปอร์รวดเร็ว สร้างสารปฏิชีวนะและเอนไซม์หลากหลาย อยู่รอดและเพิ่มปริมาณในดินที่ปนเปื้อนสารเคมีสูงได้ดี และสามารถเจริญบนต้นและรากพืชได้ดีมาก

นอกจากนี้หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดให้บริการวิชาการด้านพืชครบวงจร โดยเฉพาะด้านการจัดการศัตรูพืช (โรคและแมลงศัตรูพืช) ที่มีทั้งการวินิจฉัยโรคพืช การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพ (ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เมธาไรเซียมและบิวเวอร์เรีย)

ผู้สนใจบริการหรือเชื้อราตัวใด รูปแบบไหนติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ 0937900708 ไลน์ไอดี tcruwu

ภาพและข่าวโดย หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ เด็ก

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้า “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบ 6 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *