Home / งานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) / หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับการจัดการแมลงศัตรูพืช

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับการจัดการแมลงศัตรูพืช

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับการจัดการแมลงศัตรูพืช 2 ชนิด ได้จัดการสำเร็จง่าย ๆ และปลอดภัย ดังนี้

  1. ด้วงเต่าที่ระบาดในกลุ่มมะเขือให้ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียพ่นให้โดนตัวจะตายภายใน 3 วัน (ก่อนตายแมลงจะป่วยและหยุดกินอาหาร) และ
  2. แมลงนูนที่ระบาดในกลุ่มมะนาวแป้นให้พ่นเชื้อราเมธาไรเชียมตอนเย็น ๆ (แมลงจะลงพืชช่วงพลบค่ำ) แมลงจะตายภายใน 5-7 วัน

ช่วงนี้ฤดูฝนแมลงศัตรูพืชระบาดเยอะ ควรพ่นเชื้อราดีไปคลุมพื้นที่ก่อนจะลดความเสียหายได้ดีมากขึ้น

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ธรรมชาติ และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ธรรมชาติ และ สถานที่กลางแจ้ง

ภาพข่าวโดย หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

“พระแสงโมเดล: โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก 74 หมู่บ้านและ 6 ชุมชน”

อีก 1 ใน 3 อำเภ …