Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องจากมาตรฐานการทดสอบเพื่อวัดปริมาณการระเหยของฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde emission) จากไม้ประกอบเวอร์ชั่นใหม่ ได้แก่ JIS A 1460-2015 (Desiccator method) และ BS EN ISO 12460-5 (Perforator method) ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับค่า Optical path length ของ Cuvette ซึ่งใช้สำหรับวัดค่าดูดกลืนแสงให้มีขนาดเท่ากับ 50 มิลลิเมตรนั้น หลายคนมีคำถามว่า Optical path length ขนาด 10 และ 50 มิลลิเมตร มีผลอย่างไรบ้างต่อค่าปริมาณการระเหยของฟอร์มัลดีไฮด์ที่จะวัดได้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาว่ามีผลอย่างไรนั้น เราควรเข้าใจก่อนว่า “หลักการของเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer” นั้นเป็นอย่างไร UV-VIS Spectrophotometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแสงและค่าความเข้มข้น (Intensity) ในช่วงรังสียูวีและช่วงแสงขาวที่ทะลุผ่านหรือถูกดูดกลืนโดยตัวอย่างที่วางอยู่ในเครื่องมือ โดยที่ความยาวคลื่นแสงจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณและชนิดของสารที่อยู่ในตัวอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อนและสารอนินทรีย์ที่สามารถดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นเหล่านี้ได้

คุณสมบัติในการดูดกลืนแสงของสาร เมื่อโมเลกุลของตัวอย่างถูกฉายด้วยแสงที่มีพลังงานเหมาะสม จะทำให้อิเล็กตรอนภายในอะตอมเกิดการดูดกลืนแสงแล้วเปลี่ยนสถานะไปอยู่ในชั้นที่มีระดับพลังงานสูงกว่า เมื่อทำการวัดปริมาณของแสงที่ผ่านหรือสะท้อนมาจากตัวอย่างเทียบกับแสงจากแหล่งกำเนิดที่ความยาวคลื่นค่าต่าง ๆ ตามกฎของ Beer-Lambert ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของสารจะแปรผันกับจำนวนโมเลกุลที่มีการดูดกลืนแสง จึงสามารถใช้เทคนิคนี้ในระบุชนิดและปริมาณของสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวอย่างได้

Cr: http://stemforlife.ipst.ac.th/2016/01/04/visible-light/ และ http://glasswarechemical.com/…/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1…/

ข่าวโดย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้าน วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *