Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ทุนวิจัย : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (Deadline:01/07/2560)

ทุนวิจัย : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (Deadline:01/07/2560)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศทุนวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับบัณฑิตศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 9 กลุ่มเรื่อง

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (www.nrms.go.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานคณะกรรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *