Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ทุนวิจัย : ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในชั้นเรียน (Deadline: 31/05/2560)

ทุนวิจัย : ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในชั้นเรียน (Deadline: 31/05/2560)

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ขอเชิญชวนท่านยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน http://das.wu.ac.th/fundresearch.php

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน โทร. 3770 เว็บไซต์ http://das.wu.ac.th/fundresearch.php

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.2562 (Deadline: 25/01/2561)

เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอให้หน่วยงานจัดส่งแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2561 เพื่อให้การเสนอจัดตั้งงบประมาณสอดคล้องกับงบประมาณและจำนวนโครงการวิจัยที่มีผู้สนใจเสนอขอรับการจัดสรรทุน  ดังนั้น สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงขอให้นักวิจัยผู้สนใจส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย มายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 25 มกราคม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *