รายงานประจำปีงบประมาณ 2552

%e0%b8%9b%e0%b8%81

ส่วนที่ 1 สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ส่วนที่ 3 การบริหารงานวิจัย

ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 5 โครงการในกำกับ

ส่วนที่ 6 ตัวอย่างงานวิจัย

ส่วนที่ 7 รางวัลเกียรติคุณงานวิจัย

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

แจ้งความประสงค์รับข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่ง e-mail ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ที่นี่ Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *