Home / ข่าวเด่น / ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่มเฟซบุ๊ค 24CoWritingSpace&Time

ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่มเฟซบุ๊ค 24CoWritingSpace&Time

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาบัณฑิต และบุคลากรสายปฏิบัติการ ที่สนใจการเขียนผลงานเผยแพร่ในวารสาร เข้าร่วมกลุ่มเฟซบุ๊ค 24CoWritingSpace&Time (http://www.facebook.com/groups/729579697511183) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ ISI คือ

Information: ข้อมูลวารสาร และพัฒนาการของฐานข้อมูล ในรูปแบบที่ย่อยง่าย ท้าทายแบบเกม แปลกใหม่

Solution: ทางเลือก ทางลัด และเทคนิคกุญแจ ที่ไขสู่ความสำเร็จในการเผยแพร่งานวิจัย และงานวิชาการลักษณะอื่นๆ ที่เคยเชื่อกันว่าไม่สามารถตีพิมพ์ได้ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Inspiration: ประสบการณ์และข้อคิดใน การทำงานวิชาการ การ Submission-RevisionPublication ที่สร้างแรงบันดาลใจหมู่ ในการสร้างสรรค์ผลงานในระดับนานาชาติ

 

About kosin sirirak

Check Also

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12 (หมดเขตการรับบทความวันที่ 13 ธันวาคม 2562)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12  ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม …