Home / ข่าวเด่น / ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพและหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

About Wanrudee Rattanapanth

Check Also

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรับทุนพัฒ …