Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ทุนวิจัย : ทุนส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี 2563

ทุนวิจัย : ทุนส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี 2563

ทุนวิจัย ทุนส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. 2563

รายละเอียดประกาศทุน โปรดคลิก

About Wanrudee Rattanapanth

Check Also

ขอเชิญส่ง submitted manuscript สมัครรับทุนวิจัยและภาระงานวิจัยประจำปี

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์” หรือ p2p โครงการนี้เป็นโครงการเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้นการทำวิจัยของคณาจารย์ ประจำปี 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครให้คณาจารย์ส่งโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 และต่อยอดตามนโยบายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และของประเทศ ในการลดการใช้กระดาษ บัณฑิตวิทยาลัยจึงพัฒนาระบบรับสมัครออนไลน์และทดลองใช้งานมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น  เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้คณาจารย์ คณะกรรมการจัดสรรทุนวิจัยออกแคมเปญใหม่โดยคณาจารย์สามารถส่งโครงการเพื่อของบวิจัยได้โดยไม่จำกัดจำนวนโครงการ …