Home / ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม / 17-21 มิถุนายน 2562 : อบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

17-21 มิถุนายน 2562 : อบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้สนใจสมัครได้ที่ http://rdi.kru.ac.th/th/

About Wanrudee Rattanapanth

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of Singapore (NUS)”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (CE-HSMR) จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of Singapore (NUS)” และหัวข้อวิจัย “Cardinality-Constrained Clustering and …