Home / ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม / ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:30 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/B9FNhZahtHMbC3wq6 หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

About ird2016

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of Singapore (NUS)”

ศูนย์ความเป็นเล …