Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ม.วลัยลักษณ์รับเกียรติบัตรเครือข่ายการพัฒนานักวิจัย วช.

ม.วลัยลักษณ์รับเกียรติบัตรเครือข่ายการพัฒนานักวิจัย วช.

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับเกียรติบัตรรับรองการเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” หน่วยงานเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …