Home / 2560 / June / 16

Daily Archives: June 16, 2560

บทความของอาจารย์สำนักสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech: Sport and Health Sciences

บทความวิจัยเรื่อง Sphingosine 1-Phosphate Receptor 4 Expression in Colorectal Cancer Patients โดย อาจารย์ ดร. สุจิตรา สมุหเสนีโต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak Journal of Science and Technology, vol. 14 no. 8 August 2017 เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านสถาบันวิจัยและนวัตกรรม Walailak J Sci & Tech: Sport and Health Sciences ฉบับนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

Read More »

19 มิถุนายน 2560 : ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ Carbon minimizing by Wetlands

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Carbon minimizing by Wetlands โดย Asst.Prof. Mohammad Nurul Azim Sikder มหาวิทยาลัยจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ และ Dr.Wah Wah Min มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ รวมถึงแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอน ในภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนและปัญหาขยะในทะเล ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Visiting scholars ระหว่างวันที่ 6 – 20 มิถุนายน 2560 จัดโดยหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร …

Read More »

ดาวน์โหลดบทคัดย่องานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9

ดาวน์โหลดบทคัดย่องานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 บทคัดย่องานประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

นักวิชาการมาเลเซียรีวิวงานวิจัยมวยไทย และ นักวิชาการโปรตุเกสเผยแพร่บทความเกี่ยวกับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก ใน Walailak J Sci & Tech

Walailak Journal of Science and Technology, vol. 14 no. 8 August 2017 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว โดยมีบทความด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วลัยลักษณ์, ธรรมศาสตร์, มหิดล (2 เรื่อง) และบทความวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 เรื่อง คือ 1 บทความปริทรรศน์เรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับมวยไทย จาก Sultan Idris Education University ประเทศมาเลเซีย 2 บทความวิเคราะห์เกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก จาก Instituto Politécnico de Viana do Castelo ประเทศโปรตุเกส วารสารฉบับนี้มี ผศ. ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ เป็นบรรณาธิการประจำฉบับ ผู้สนใจสามารถโหลดบทความเพื่ออ่านและอ้างอิงได้จาก …

Read More »