Home / 2560 / June / 06

Daily Archives: June 6, 2560

29-30 มิถุนายน 2560 : ประชุมวิชาการด้านครอบครัว สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย

สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านครอบครัว ในหัวข้อ “ครอบครัวอบอุ่น…สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ประเทศไทย 4.0” ในวันที่  29-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม.  โดยมีค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานจำนวนเงิน 500 บาท ผู้สนใจส่งบทความฉบับเต็มและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  e-mail: lovemom.thaifamily@gmail.com

Read More »

ทุนวิจัย : ประกาศทุนวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2560 (Deadline:31/07/2560)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เท่านั้น ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ที่นี่ https://goo.gl/xge9a2 ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน โทร. 3771 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Read More »