Home / ข่าวเด่น (page 2)

ข่าวเด่น

นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เผยแพร่บทความใน Walailak J Sci & Tech: Mathematics and Mathematical Sciences

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology …

Read More »

ผลงานด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ติด Top 10 ของประเทศไทย

SCImago ประกาศผลการจัดอันดับผลงานด้านนวัตกรรมของมห …

Read More »

เอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ และ แบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์

  1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการเขียนข้อเ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ สถาบันวิทยสิริเมธี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทย …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ นักวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI

รายชื่อนักวิจัย-มวล.-ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล-ISI-จำน …

Read More »

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ได้รับทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารในการจัดอันดับ Nature Index ปี 2019 จำนวน 82 วารสาร

              & …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารของประเทศไทยในฐานข้อมูล ISI และ Scopus ล่าสุดปี 2019

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้ …

Read More »