Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย

ทุนวิจัย : สกว. ประกาศรับทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” (Deadline:14/03/2562)

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศการรับสมัครทุนชุดโครงการวิจ …

Read More »

ทุนวิจัย : สกว.ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (Deadline: 31/01/2562)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับสมัครทุนวิ …

Read More »

ขอเชิญสมัครรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2562 (Deadline: 14/02/2562)

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชู …

Read More »

ขยายเวลา เปิดรับสมัคร รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562 : (Deadline:09/02/2562)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายเ …

Read More »

ทุนวิจัย : ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ ทุนท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยทุนท้า …

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (Deadline: 2/01/2562)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมั …

Read More »

ทุนวิจัย : สกว. ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 : (Deadline: 31/01/2562)

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การ …

Read More »

ทุนวิจัย : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) : (Deadline: 31/01/2562)

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ …

Read More »

ทุนวิจัย : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สำนักงาน ป.ป.ช. (Deadline: 30/11/2561)

สำนักงาน ป.ป.ช ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับกา …

Read More »

ทุนวิจัย : สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย (Deadline: 15/11/2561)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกา …

Read More »