Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 5)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2561 และจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2562

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานด้านการจัดประชุมวิชาการระดับชาติแก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม รับรางวัล 5ส ในระดับดีเยี่ยม

​ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยและนวัตกร …

Read More »

รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ : การทำวิจัยให้มากกว่าเรื่องวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ อาจารย์ประจำสา …

Read More »

Walailak J Sci & Tech 2019 ก้าวสู่ปีที่ 16 เตรียมการเผยแพร่ 12 เล่ม กว่า 70 บทความ

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology …

Read More »

วช. ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 19

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิ …

Read More »

เปิดตัวเพจแสดงผลงานวิจัยระดับแนวหน้าและนวัตกรรมที่ผลิตโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานวิจัยระดับแถวหน้าและนวัตกรรมมีส่วนสำคัญในการผลั …

Read More »

Walailak J Sci & Tech November 2018: Materials Research เผยแพร่บทความจากการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมวัสดุศาสตร์

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology …

Read More »

แจ้งผลการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 19

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิ …

Read More »