Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 4)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

คณาจารย์และนักศึกษา ม. วลัยลักษณ์ ร่วมสร้างสถิติ เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ 2561

 ในปีงบประมาณ 2561 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิท …

Read More »

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ รับมอบเกียรติบัตรนักวิจัยใหม่ วช.

              & …

Read More »

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมพิธีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตรนักวิจัยใหม่ วช.

              เ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสด …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสด …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมจัดนิทรรศการป่าชุมชน ในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม …

Read More »

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ เข้าพบเพื่อหารืองานวิจัยกับ เลขาธิการ วช.

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561  ศาสตราจารย์ นายแ …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน​ 2561  บุคลากรสถาบันวิ …

Read More »

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมเป็นวิทยากรบรรยาย”การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย” ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 11 – 12 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสต …

Read More »

อาจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 หัวข้อ Thalassemia: All New Hope”

อาจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร อาจารย์สำ …

Read More »