Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 2)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ศ. ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ และ ดร. ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ ร่วมทำหน้าที่บรรณาธิการ Walailak J Sci & Tech: February 2019

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology …

Read More »

ผลงานสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชุมชนขนาบนาก ได้รับการเผยแพร่เป็นงานวิจัยขึ้นปกวารสารของ สกว.

บทความวิจัยเรื่อง “ป่าจาก: ทรัพยากรทางธรรมชา …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รั้งอันดับ Top Ten Nature Index สถาบันการศึกษาวิจัยของประเทศไทย ต่อเนื่อง

จากการจัดอันดับ สถาบันการศึกษาวิจัยของโลก ตาม Natu …

Read More »

วช.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมกับ ม.วลัยลักษณ์และเครือข่าย

              & …

Read More »

27-28 มีนาคม 2562 : ประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 (Deadline: 15/12/2561)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำ …

Read More »

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม 24​ ชั่วโมงห้วงแห่งงานเขียน​

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาศิลปศาสตร …

Read More »

ม. วลัยลักษณ์ ติดอันดับองค์กรด้านการวิจัย จากการจัดลำดับโดย SCImago Institutions Rankings (SIR) เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี

SCImago Institutions Rankings (SIR) เริ่มจัดอันดับ …

Read More »

วารสาร MTR ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

Read More »

รศ.พญ. วีระนุช นิสภาธร อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ “Research Fellow Award”

  รองศาสตราจารย์ พญ. วีระนุช นิสภาธร อาจารย์ป …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ร่วม สสส.และเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 พื้นที่ภาคใต้ ลงนาม MOU โครงการ “การพัฒนาและวิจัยเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น”

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทย …

Read More »