Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (page 10)

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

บรรณาธิการจัดการ Walailak J Sci & Tech ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร แนะนำการพัฒนาวารสารเข้าสู่ Scopus

คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ บรรณาธิการจัดการ Walailak Jo …

Read More »

ชมนาดสะตออบแห้งคว้ารางวัลผลิตภัณฑ์กระบวนการนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทางอุทยานวิทย …

Read More »