Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ม.วลัยลักษณ์รับเกียรติบัตรเครือข่ายการพัฒนานักวิจัย วช.

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล Bronze Award งานนิทรรศการ “มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2562”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได …

Read More »

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พบปะบุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรมพร้อมมอบนโยบายงานด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ …

Read More »

คณาจารย์ และนักวิจัย ม. วลัยลักษณ์ร่วมเป็นบรรณาธิการ Walailak Procedia 2019: no.2-6 วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย&# …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วล …

Read More »

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีประกาศเรื่อง รางวั …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีสมโภชพระแม่โพสพ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.จ …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารไทยที่เพิ่งเข้าฐานข้อมูล Scopus และ ESCI-ISI ด้านสังคมศาสตร์ และ ด้านการจัดการ

รายชื่อวารสารไทยที่เพิ่งเข้าฐานข้อมูล Scopus และ E …

Read More »