Home / ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม (page 6)

ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

22-23 มิถุนายน 2561 : โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการว …

Read More »

6-7 มิถุนายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบทบาทมหาวิทยาลัยกับงานวิจัยเชิงพื้นที่ และ การฝึกอบรม เทคนิคและเครื่องมือในการการประเมินผลลัพธ์จากการวิจัย สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม …

Read More »

19 พฤษภาคม 2561 :ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์และไอเดียในการสร้างสรรค์แบรนด์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย”

Read More »