Home / ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม (page 2)

ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

27 มีนาคม 2562 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย “แนวทางการพัฒนาคอคอดกระ”

Read More »

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนด …

Read More »

แจ้งเปลี่ยนวันเวลากิจกรรม “24 Hours: Sleepless in Thaiburi”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ว …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ 18

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิ …

Read More »

31 มกราคม 2562 : สกว. พบปะนักวิจัยเพื่อแนะนำโครงการ MMS7

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบนักวิจัย ม …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ขับเคลื่อนงานวิจัยสำหรับนักวิจัยประจำปี พ.ศ. 2562

Read More »

24 มีนาคม 2562 : ประชุมเตรียมความพร้อมวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้ป …

Read More »

15 มกราคม 2562 : ขอเชิญเข้าร่วมเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

Read More »

16 มกราคม 2562 : บรรยาย เรื่อง“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับการวิจัยในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มห …

Read More »