Home / ข่าววิจัยนักศึกษาและผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา

ข่าววิจัยนักศึกษาและผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาปริญญาเอกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยได้รับทุน คปก. รุ่นที่ 20 และ พวอ. ป.เอก ประจำปี 2561

นักศึกษาปริญญาเอกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน …

Read More »