Home / งานวิจัยบัณฑิตศึกษา

งานวิจัยบัณฑิตศึกษา

นายอานนท์ อาชานกุล : นักศึกษา ทุน พสวท. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

นายอานนท์ “น้องภู” อาชานกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยา …

Read More »

นักศึกษาปริญญาเอกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยได้รับทุน คปก. รุ่นที่ 20 และ พวอ. ป.เอก ประจำปี 2561

นักศึกษาปริญญาเอกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน …

Read More »