Home / ird2016

ird2016

ม.วลัยลักษณ์รับเกียรติบัตรเครือข่ายการพัฒนานักวิจัย วช.

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล Bronze Award งานนิทรรศการ “มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2562”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได …

Read More »

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พบปะบุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรมพร้อมมอบนโยบายงานด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ …

Read More »

คณาจารย์ และนักวิจัย ม. วลัยลักษณ์ร่วมเป็นบรรณาธิการ Walailak Procedia 2019: no.2-6 วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย&# …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วล …

Read More »

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีประกาศเรื่อง รางวั …

Read More »

27-28 มีนาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11

Read More »

27 มีนาคม 2562 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย “แนวทางการพัฒนาคอคอดกระ”

Read More »