Home / ird2016

ird2016

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีประกาศเรื่อง รางวั …

Read More »

27-28 มีนาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11

Read More »

27 มีนาคม 2562 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย “แนวทางการพัฒนาคอคอดกระ”

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ การประชุมระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11”

banner วลัยลักษณ์วิจัยDownload

Read More »

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนด …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีสมโภชพระแม่โพสพ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.จ …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารไทยที่เพิ่งเข้าฐานข้อมูล Scopus และ ESCI-ISI ด้านสังคมศาสตร์ และ ด้านการจัดการ

รายชื่อวารสารไทยที่เพิ่งเข้าฐานข้อมูล Scopus และ E …

Read More »