แนวทางการจัดทำแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562

แนวทางการจัดทำแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

28-29 มกราคม 2561 : ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ ASEAN Tourism Research Conference ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการระดับอาเซียนและนานาชาติ ด้านการท่องเที่ยว …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *