Home / คณะกรรมการประจำสถาบัน / คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม โครงการ “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” และ โครงการ “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย”

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมอบรมโครงการ “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 11(ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *